การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค11(กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 11 และร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงสังสรรค์ "อันดามัน - อ่าวไทย หัวใจเดียวกัน" ณ โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา