เปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงาอย่างเป็นทางการ

วันที่ 27  มิถุนายน 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงาอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดนิทรรศการ รถพร้อม คนพร้อม มั่นใจทั่วไทย ปลอดภัย ในระบบรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6