เปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงาอย่างเป็นทางการ

วันที่ 27  มิถุนายน 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงาอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดนิทรรศการ รถพร้อม คนพร้อม มั่นใจทั่วไทย ปลอดภัย ในระบบรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา