ขอเชิญร่วมรับการประเมินและต้อนรับคณะกรรมการประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONEพังงา

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมรับการประเมินและต้อนรับคณะกรรมการประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE พังงา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา