ร่วมประชุมกรรมการจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา09.00น. นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงานำเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย แจกในที่ประชุม โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา