ร่วมประชุมกรรมการจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา09.00น. นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงานำเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย แจกในที่ประชุม โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6