โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่4 กรกฎาคม 2560

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00น.  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมในโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  ณ วัดประชุมศึกษา ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา