ขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อนำเสนอภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อนำเสนอภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัดพังงา เพื่อให้การดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับการพัฒนาจังหวัดพังงามากที่สุด และสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ได้นำเสนอเรื่อง การจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้จังหวัดพังงา ปี 2560


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6