โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 จังหวัดพังงา

ดาวน์โหลดเอกสาร ตามไฟล์แนบด้านล่าง

คู่มือการปฏิบัติงานสนาม โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

power point ระบบงานโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6