พิธีเปิดงาน ตลาดต้องชม "ตลาดชมเลบ้านบางพัฒน์"

วันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดต้องชม "ตลาดชมเลบ้านบางพัฒน์" ซึ่งเป็นตลาดที่จัดต้ังขึ้นตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ให้ส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดชุมชน เพื่อสร้างรายได้และรักษาวัฒนธรรมวิถีชุมชน  โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6