การจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ ครั้งที่ 1 ก่อนจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวัน เวลา ที่เหมาะสม โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน เพื่อนำดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมให้กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศ ในวันราชพิธีฯ