โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

วันที่ 26 กันยายน 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา  ร่วมปลูกต้นตะเคียนทอง ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ในโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6