โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

วันที่ 26 กันยายน 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา  ร่วมปลูกต้นตะเคียนทอง ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ในโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน