พิธีมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา รับมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา