การจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เนืองในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยทรงนำวิทยาการสมัยใหม่จากประเทศมหาอำนาจตะวันตก มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ทรงริเริ่มกิจการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ประกาศเลิกทาสโดยมิเสียเลือดเนื้อ ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรักษาความเป็นเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6