จิตอาสาเฉพาะกิจ

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ตามร้านอาหารและชุมชนในเขตอำเภอเมืองพังงา เพื่อแจกแผ่นพับ พร้อมกับอธิบายข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับประชาชนในการเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของส่วนภูมิภาค ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560