จิตอาสาเฉพาะกิจ

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ตามร้านอาหารและชุมชนในเขตอำเภอเมืองพังงา เพื่อแจกแผ่นพับ พร้อมกับอธิบายข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับประชาชนในการเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของส่วนภูมิภาค ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6