ร่วมกิจกรรม"ประชารัฐจัดขยะทะเล"และจัดนิทรรศการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม "ประชารัฐจัดขยะทะเล" และจัดนิทรรศการ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกของชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวทางประชารัฐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากระรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นประธาน ณ ศูนย์วิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา