ร่วมกิจกรรม"ประชารัฐจัดขยะทะเล"และจัดนิทรรศการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม "ประชารัฐจัดขยะทะเล" และจัดนิทรรศการ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกของชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวทางประชารัฐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากระรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นประธาน ณ ศูนย์วิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6