โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและ กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมออกหน่วยตามโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ บริเวณร้านอาหารเรือนช้างนอน หมู่ที่3 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ได้นำเอกสารข้อมูลที่น่าสนใจไปเผยแพร่แก่ประชาชนด้วย


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6