โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและ กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมออกหน่วยตามโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ บริเวณร้านอาหารเรือนช้างนอน หมู่ที่3 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ได้นำเอกสารข้อมูลที่น่าสนใจไปเผยแพร่แก่ประชาชนด้วย