วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา จัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 โดยร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช  รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกไว้แล้ว ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6