วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา จัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 โดยร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช  รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกไว้แล้ว ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี