การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา นำเอกสารข้อมูลที่น่าสนใจ ไปแจกเพื่อประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมประจำเดือน (หัวหน้าส่วนราชการ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา