การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา นำเอกสารข้อมูลที่น่าสนใจ ไปแจกเพื่อประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมประจำเดือน (หัวหน้าส่วนราชการ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6