โครงการ "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน"

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30น. นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการ เห็นประธานเปิดโครงการ"ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" ซึ่งในกิจกรรมมีการจัดเลี้ยงอาหารให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเริื้อรังที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์บ้านดอนบอสโกบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา