การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา จังหวัดพังงา (ด้านความสะอาด)

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.  นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน/กลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา จังหวัดพังงา (ด้านความสะอาด) ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด โดยการเก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังปัจจุบัน) และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ ด้วยการคุกเข่าชูมือขวา แล้วเปล่งเสียงว่า "เราทำความดีด้วยหัวใจ"