ส่งเสริมให้มีการแข่งกีฬา

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา16.30น.  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ได้ร่วมแข่งแชร์บอลในทีมหัวหน้าส่วนราชการ VIP Phangnga กับ ทีม VIP ท้ายเหมือง ตามนโยบาย ของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่งเสริมให้มีการแข่งกีฬาระหว่างทีมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กับ ทีมจากอำเภอต่าง ๆ