ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงา

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมงานวันต่อด้านคอร์รัปชันสากล(ประเทสไทย) จังหวัดพังงา เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ณ หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน