ต้อนรับคณะกำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

วันที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30น. นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการเน็ตประชารัฐ ณ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่11 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงาและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในจังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและร่วมกิจกรรมกับประชาชนในพื้นที่