ต้อนรับคณะกำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

วันที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30น. นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการเน็ตประชารัฐ ณ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่11 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงาและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในจังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและร่วมกิจกรรมกับประชาชนในพื้นที่


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6