ทดสอบการให้บริการเน็ตประชารัฐ

วันที่ 13 ธันวาคม 2560เวลา 12.45น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา แวะเยี่ยม และทดสอบการให้บริการเน็ตประชารัฐบ้านบางกัน หมู่ที่4 ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา