หารือแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในจังหวัดพังงา

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า บมจ.ทีโอที พังงา เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในจังหวัดพังงา