โครงการร่วมพิทักษ์-รักษ์หาด อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการพิทักษ์-รักษ์หาด อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เพื่อทำความสะอาดชายหาด กำจัดขยะไม่ให้หมุนเวียนกลับสู่ท้องทะเล ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลโดยเฉพาะเต่า และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว ณ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด