โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนธันวาคม)

วันที่ 25  ธันวาคม 2560  ที่โรงเรียนอ่าวกะพ้อ หมู่ที่ 3  ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  นำส่วนราชการจากทุกหน่วยงานและเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ลงเรือมุ่งหน้าสู่อำเภอเกาะยาว เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด "ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน"  หรือจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน  โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา  ได้นำเอกสารข้อมูลที่น่าสนใจไปเผยแพร่แก่ประชาชนด้วย