โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนธันวาคม)

วันที่ 25  ธันวาคม 2560  ที่โรงเรียนอ่าวกะพ้อ หมู่ที่ 3  ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  นำส่วนราชการจากทุกหน่วยงานและเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ลงเรือมุ่งหน้าสู่อำเภอเกาะยาว เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด "ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน"  หรือจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน  โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา  ได้นำเอกสารข้อมูลที่น่าสนใจไปเผยแพร่แก่ประชาชนด้วย


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6