การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ทั้งนี้สถิติจังหวัดพังงาได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อที่ประชุม พร้อมทั้งนำเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติประจำเดือนมกราคม 2561 และจุดติดตั้ง "เน็ตประชารัฐ" ในจังหวัดพังงาแจกในที่ประชุม