การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ทั้งนี้สถิติจังหวัดพังงาได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อที่ประชุม พร้อมทั้งนำเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติประจำเดือนมกราคม 2561 และจุดติดตั้ง "เน็ตประชารัฐ" ในจังหวัดพังงาแจกในที่ประชุม


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6