ประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

วันที่ 28 ธันวาคม 2560  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมชี้แจง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน/ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา