เลี้ยงอาหารเด็กพิเศษในเทศกาลปีใหม่และก่อนวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2561

วันที่ 5  มกราคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม และนำของใช้ที่จำเป็น ให้กับเด็กนักเรียนพิเศษและโรงเรียน เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่และใกล้ถึงวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ โรงเรียนโสตศึกษาพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา