เลี้ยงอาหารเด็กพิเศษในเทศกาลปีใหม่และก่อนวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2561

วันที่ 5  มกราคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม และนำของใช้ที่จำเป็น ให้กับเด็กนักเรียนพิเศษและโรงเรียน เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่และใกล้ถึงวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ โรงเรียนโสตศึกษาพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6