ติดตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือเน็ตประชารัฐ

วันที่ 5 มกราคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่บ้านเขาตำหนอน หมู่ที่1 ตำบลถ้ำทองหลาง  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เพื่อติดตามการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย(Wi-fi)ฟรี ตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการขยายการให้บริการอินเทอรฺ์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้ว (Fiber Optic) ไปสู่หมู่บ้านที่มีการโทรคมนาคมพื้นฐานยังไม่ทั่วถึง