ติดตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือเน็ตประชารัฐ

วันที่ 5 มกราคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่บ้านเขาตำหนอน หมู่ที่1 ตำบลถ้ำทองหลาง  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เพื่อติดตามการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย(Wi-fi)ฟรี ตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการขยายการให้บริการอินเทอรฺ์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้ว (Fiber Optic) ไปสู่หมู่บ้านที่มีการโทรคมนาคมพื้นฐานยังไม่ทั่วถึง


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6