Phang-nga Sport For All 2018

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 16.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ได้ร่วมกิจกรรม Sport For All โดยการเปิดลานแอโรบิค บริเวณหน้าอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปในบริเวณใกล้เคียง ได้ออกกำลังกายในทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล