สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา สนับสนุนรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานประจำปี งานกาชาดจังหวัดพังงา พ.ศ.2561

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสนับสนุนของรางวัลการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานรับมอบ