ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา2560

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ณ ห้องประชุมพุงช้าง โรงแรมชงโคเมาท์เท่นวิว วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบทุน