มอบของขวัญวันเด็ก

วันที่ 12 มกราคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบของขวัญวันเด็ก ให้กับบุตรหลาน ของบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา