กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพังงา โดยสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ได้ร่วมแจกไอศกรีมแก่เด็กที่มาร่วมงานด้วย