การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี

วันที่ 15 มกราคม 2561 นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ได้ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี ถึงวิธีการใช้งานและดูแลรักษา Tablet ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในยุคปัจจุบันนี้ ที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าจนกระทั่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน หรือการดูแลรักษาเป็นสิ่งที่ทุกคนมองข้ามไป จึงมีการแนะนำและถ่ายทอดวิธีการงานและดูแลรักษา Tablet เบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติ


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6