ประชุมการกำหนดร่างของเขตงาน (TOR) กับคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR)

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 12.30 น.  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) กับคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)  โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (กิจกรรมสร้างระบบ Phangnga Smart Travel) เป็นการประชุมครั้งที่ 4 ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6