สถิติจังหวัดพังงา ร่วมดำเนินการตามพระดำริ กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ลานบริเวณศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน และได้ร่วมเก็บขยะข้างถนน และริมเขื่อนท่าเทียบเรือท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา