ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ

วันที่19 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและการใช้ประโยชน์ ตลอดจนการจัดทำและการให้บริการข้อมูลสถิติ แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน/ผู้แทนหมู่บ้าน ที่เข้ารับการอบรมการใช้เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทับช้าง หมู่ที่1 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งมีผู้รับฟังจาก 8 หมู่บ้าน จำนวน 32 คน


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6