บริการยืมอุปกรณ์ผู้พิการ

วันที่23 มกราคม 2561 เวลา 13.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ได้ให้ข้อมูลรายละเอียด การให้บริการ การขอยืม/การขอรับอุปกรณ์ และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ นายเกริกศักดิ์ ซิสกุล นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพังงา ประธานศูนย์ CLC (The Center Learning Company) และ นายกัมปนาท มหันต์ ประธานศูนย์บริการผู้พิการบุคคลออทิสติก จังหวัดพังงา ซึ่งมาขอรับแบบคำขอเพื่อนำไปให้สมาชิกในกลุ่ม


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6