โครงการเน็ตประชารัฐ

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายรังสฤษดิ์  รัตนสฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้ประชุมบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ความเป็นมา เป้าหมาย ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ การดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐในภาพรวม ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6