กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟ)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 07.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิืติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ใวนสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้า" เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน และมีนายชาญศักดิ์ ถวิล และ นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา