กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟ)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 07.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิืติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ใวนสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้า" เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน และมีนายชาญศักดิ์ ถวิล และ นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6