สถิติจังหวัดร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต กิจกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ Sport for all 4.0 ออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐ กิจกรรมไดร์ฟกอล์ฟ โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัังงา กล่าวเปิดและร่วมกิจกรรม ซึ่งทำการฝึกสอนโดยสมาชิกชมรมกีฬากอล์ฟจังหวัดพังงา ณ สนามกอล์ฟ สำนักงานงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6