การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 12  กุมภาพันธ์  2561  เวลา14.00น.  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนจังหวัดพังงา ครั้่งที่ 1/2561  โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา