ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00น. สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอความเป็นมาในการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ตลอดจนแผนการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่พบ โดยมี นายมานิต  เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดพังงา