ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00น. สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอความเป็นมาในการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ตลอดจนแผนการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่พบ โดยมี นายมานิต  เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6