การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และข้าราชการของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนและกรอบการดำเนินงาน แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6