การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และข้าราชการของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนและกรอบการดำเนินงาน แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา