ร่วมพิธีปล่อยแถว ชุดเฉพาะกิจดูแลนักท่องเที่ยว จังหวัดพังงา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีปล่อยแถว ชุดเฉพาะกิจดูแลนักท่องเที่ยว จังหวัดพังงา โดยปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ณ หมู่เกาะสิมิลัน  อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยบูรณาการความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ท่าเรือในฐานทัพเรือพังงา ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6