ร่วมพิธีปล่อยแถว ชุดเฉพาะกิจดูแลนักท่องเที่ยว จังหวัดพังงา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีปล่อยแถว ชุดเฉพาะกิจดูแลนักท่องเที่ยว จังหวัดพังงา โดยปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ณ หมู่เกาะสิมิลัน  อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยบูรณาการความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ท่าเรือในฐานทัพเรือพังงา ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา