ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐอำเภอทับปุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อฝึกอาชีพชุมชนในโครงการ บิ๊กซี จับมือทำดีเพื่อชุมชน หมู่ที่1 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา