ปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่1(Kick Off) จังหวัดพังงา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอเกาะยาวตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่1 (Kick Off) ซึ่งเป็นวันแรกของโครงการ  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมเน้นย้ำถึงการดำเนินการตามโครงการฯ ให้สัมฤทธิ์ผลด้วยวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทุกระดับ ตามวาระงานสำคัญ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่5 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6