ปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่1(Kick Off) จังหวัดพังงา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอเกาะยาวตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่1 (Kick Off) ซึ่งเป็นวันแรกของโครงการ  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมเน้นย้ำถึงการดำเนินการตามโครงการฯ ให้สัมฤทธิ์ผลด้วยวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทุกระดับ ตามวาระงานสำคัญ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่5 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา