โครงการถนนสายวัฒนธรรมตลาดชมเล บ้านกลาง - บางพัฒน์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.49น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายรังสฤษดิ์  รัตนสฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการสายวัฒนธรรมตลาดชมเล บ้านกลาง-บางพัฒน์ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนา สร้างสรรค์เพิ่มคุณค่าทางสังคมและทางเศรษฐกิจ โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน