โครงการถนนสายวัฒนธรรมตลาดชมเล บ้านกลาง - บางพัฒน์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.49น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายรังสฤษดิ์  รัตนสฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการสายวัฒนธรรมตลาดชมเล บ้านกลาง-บางพัฒน์ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนา สร้างสรรค์เพิ่มคุณค่าทางสังคมและทางเศรษฐกิจ โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6